Místo konání a otvírací doba akce

Páteční a sobotní program proběhne v areálu likérky Rudolf Jelínek.

Pátek - areál otevřen od 15:30 (uzavření areálu 02:00) VIP kemp bude otevřen od 12,30 hodin

Sobota - areál otevřen od 10:00 (uzavření areálu 02:00)

 

Vstupné

Vstupenky na akci si lze zakoupit v předprodeji u společnosti TICKETSTREAM a na dalších vybraných místech, nebo na místě v den konání akce.

Při vstupu do areálu Vám bude připevněn na ruku identifikační náramek, který umožňuje opakovaný vstup do areálu festivalu v den konání akce. Náramek není možné během celého festivalu sundavat nebo přenechat jiné osobě. Bez tohoto identifikačního náramku není možný vstup do festivalového areálu.

Pro vstup do festivalového areálu budou k dispozici dvě vstupní brány (od Nádraží ulice pro přijíždějící vlakem a od Razova pro přijíždějící automobilem), na každé z nich bude několik vstupních turniketů. Prosíme, využívejte rovnoměrně všechny vstupy a řiďte se pokyny ostrahy, aby váš příchod na festival byl co nejplynulejší. Ti z vás, kteří již mají vstupenky z předprodeje, mohou jít rovnou k těmto vstupům. Pro ostatní budou v blízkosti vstupu k dispozici POKLADNY. Zde se budou prodávat v pátek permanentky za 2.100 Kč a jednodenní páteční lístky za 1.200 Kč. V sobotu se pak budou prodávat jednodenní sobotní lístky za 1.300 Kč. Dětské vstupenky za 390 - 450 Kč budou oba dva dny také v prodeji na pokladně. Dále je možné koupit permanentky s VIP kempem, které budou v prodeji v recepci VIP kempu. Držitelé těchto vstupenek se musí odbavit nejprve ve VIP kempu, kde získají také festivalovou pásku. Opačný postup není z technických důvodů možný.

 

Děti

Děti do výšky 1m v doprovodu rodičů mají vstup zdarma.


Vstupné pro děti do 10 let 390,- Kč
Vstupné pro děti do 12 let 450,- Kč

(cena vstupného je platná pouze v doprovodu rodičů, kteří si zakoupí nebo mají zakoupenou platnou vstupenku)

Pokud máte zakoupené vstupenky z předprodeje, samostatné dětské vstupenky můžete dokoupit na pokladně.

 

Možnost stanování zdarma


V místě konání festivalu je možné bezplatně stanovat. Místo pro stanování je vedle plochy pro parkování a v blízkosti areálu festivalu. V místě pro stanování budou k dispozici toalety a voda. Cesta k místu pro stanování bude dostatečně označena.

 

Doprava autem

Ze Zlína po silnici č. 49, odbočíte na Zádveřice a dojedete až do Vizovic na parkoviště. Od Vsetína po silnici č. 69, přes Vizovice a dále také po silnici č. 49 směr Zlín. Odbočíte opět na Zádveřice.

 

Doprava vlakem

Z Otrokovic resp. Zlína do stanice Vizovice (konečná). Z nádraží je to do areálu likérky cca 5 minut chůze.

POZOR! POSÍLENÝ NOČNÍ SPOJ PRO ODJEZD Z FESTIVALU
směr Vizovice - Zlín v době 2:15 ráno v sobotu 24. 8. 2024 a i v neděli 25. 8. 2024 

 

Doprava autobusem

www.idos.cz

Parkování

Protože stání na silnici číslo 49 není dovoleno, zajistili jsme pro návštěvníky festivalu tato oficiální parkovací místa:

1) ve směru od Zádveřic - parkoviště pro osobní automobily s dostatečnou kapacitou, které se nachází před vlakovým přejezdem a firmou Sykora. Je zpoplatněné. Tato plocha není hlídaná. Pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty.

Cena parkovného je stanovena paušálně ve výši 250,- Kč. Tuto částku zaplatí každý majitel vozu bez ohledu na skutečnost, zda bude parkovat v již pátek nebo jen v sobotu nebo oba dny.

Parkoviště bude otevřené v pátek od 11,00 hodin.

Nárok na parkovací místo odjezdem z parkoviště zaniká bez náhrady (pokud z parkoviště odjedete, je při návratu nutné uhradit parkovné znovu).

2) ve směru od Zádveřic - parkoviště pro obytné vozy a karavany s kapacitou cca 200 vozů na části louky před festivalovým areálem vedle VIP kempu. Je zpoplatněné. Tato plocha není hlídaná. Pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty.

Cena parkovného je stanovena paušálně ve výši 300,- Kč. Tuto částku zaplatí každý majitel vozu bez ohledu na skutečnost, zda bude parkovat v již pátek nebo jen v sobotu nebo oba dny.

Nárok na parkovací místo odjezdem z parkoviště zaniká bez náhrady.

3) stará silnice ze Zádvěric do Vizovic - při příjezdů dbejte pokynů, policie ČR a dopravního značení.

4) areál Dřevoskladu Vizovice - hlídané velkokapacitní osvětlené parkoviště a kemp. Dřevosklad kemp je plně vybaven wc a sprchami. Dřevosklad je v ideální blízkosti areálu - naproti nádraží ČD. Vjezd do objektu Dřevoskladu se nachází poblíž vizovické sokolovny a otvírá v pátek v 10,00. Parkoviště je organizováno třetím subjektem, který nemá s pořadateli festivalu žádný smluvní vztah a je zpoplatněno. Více info zde: https://fb.me/e/1tWdRvXF8

Doporučujeme přijíždět na festival s dostatečným časovým předstihem před začátkem programu. Vyhnete se tak případným dopravním zácpám v okolí místa konání!!!


Úschovna

Abyste nemuseli na festivalu hlídat své cennosti či s sebou vláčet tašky, využijte lockery úschovny SafeBox, kterou najdete u hlavního vstupu do areálu festivalu. Vše je pod dohledem kamer a personálu. SafeBox dále nabízí NABÍJENÍ telefonů a ALKO-TEST!

Locker = ke skříňce 50x30x30cm dostanete klíček a máte k ní NON-STOP přístup (můžete ji po celou dobu využívat bez omezení). Ideální volba např pro 2 kamarády na batohy a cennosti.  

POZOR, počet skříněk a míst na kola je omezený, proto doporučujeme koupit v předprodeji!

Odkazy na předprodej:

 

Jídlo a pití

V areálu je dostatek stánků s občerstvením. Nezapomněli jsme ani na vegetariány.

Vnášení jakýchkoliv potravin a nápojů je zakázané. Výjimku tvoří pouze pokrmy, příkrmy a pití pro malé děti.

Výjimku mají rovněž dospělé osoby se speciální potravinovou dietou (vhodné předem telefonicky nebo mailem konzultovat s pořadatelem - katerina.rehakova@nedomysleno.cz).

 

Pro fotografy

Fotografování na festivalu je možné pouze při dodržení pravidel vydaných pořadatelem. Pořizování video a audio záznamů je absolutně zakázáno. Návštěvníci budou do festivalového areálu vpuštěni pouze s neprofesionálními automatickými fotoaparáty – kompakty (bez možnosti výměny objektivu), které nemohou být používány s externím bleskem. Fotografování s bleskem je zakázáno.

Platí absolutní zákaz přímého fotografovaní účinkujících při jejich vystoupení. Toto opatření je zavedeno z důvodu smluvních závazků pořadatele vůči některým účinkujících a stanovených omezení z jejich strany.

Bezpečnostní služba do areálu nevpustí nikoho s profesionálním fotoaparátem (zrcadlovka s výměnným objektivem). Tolerovány nebudou ani zrcadlovky, které výrobce označil jako poloprofesionální nebo neprofesionální, kamery nebo nahrávací zařízení. Výjimka může být udělena pouze předem akreditovaným novinářům a fotografům, kteří získají předchozí souhlas pořadatele či účinkujících. Na vydání tohoto souhlas není jakýkoliv nárok.

Povolený kompakt


Zakázaná zrcadlovka

 

Zákazy a omezení

Kontrolu vstupenek a zajištění bezpečného průběhu festivalu má na starosti pořadatelem najatá bezpečnostní agentura.

Tato agentura má mimo jiné právo provést u vstupu kontrolu zákazu vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů mezi které patří:
skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát XD Cam, Dv, Dv Cam, BetaCam, Super VHS, Super 8…) a fotoaparáty - zrdcadlovky (více v odstavci PRO FOTOGRAFY).

Agentura má rovněž právo vyvést z festivalového areálu bez náhrady osoby, které jsou agresivní, vyvolávají konflikty, vyměšují mimo určená místa, jiným výrazným způsobem budí veřejné pohoršení, nerespektují konec provozní doby areálu a pokyny pořadatele či agentury v případě výjimečných událostí, nebo hrubým způsobem porušují další zákazy a omezení platná ve festivalovém areálu.

Do areálu je zakázáno vnášet jakékoli nápoje (vč. nealkoholických) a jídlo. V areálu je dostatek stánků s občerstvením. (Výjimky jsou popsány v odstavci JÍDLO A PITÍ

Fotografovat je povoleno výhradně předem akreditovaným fotografům. Amatérské fotografování návštěvníků je povoleno, s výjimkou přímého fotografování vystoupení jednotlivých účinkujících (více v odstavci PRO FOTOGRAFY).

Jakékoliv natáčení hudebních vystoupení je přísně zakázáno s výjimkou akreditovaných filmových a televizních štábů.

Stanování je povoleno na předem určeném místě mimo festivalový areál, pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty (stany, batohy…).

Parkování automobilů je povolené výhradně na určené odstavné ploše, tato plocha není hlídaná. Pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty.

Do areálu je ZAKÁZÁN VSTUP VEŠKERÝCH PSŮ a dalších domácích zvířat.

Pořadatel je oprávněn dodatečně stanovit další omezující podmínky a povinnosti pro vstup na akci (do areálu festivalu) v návaznosti na aktuální legislativní a hygienické předpisy platné v termínu konání akce. Jejich nerespektování ze strany návštěvníka (zákazníka) může být důvodem k odepření vstupu na akci (do areálu festivalu). Na vrácení vstupného není v takovém případě nárok.

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD FESTIVALU

Základní ustanovení

Společnosti NEDOMYSLENO, s.r.o., se sídlem Na Habrové 1014/25, 152 00 Praha 5, IČ: 26423341 a RUDOLF JELÍNEK a.s., se sídlem Razov 472, 763 12 Vizovice, IČO: 49971361, jako organizátoři festivalu Vizovické Trnkobraní (dále jen festival) vydávají tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou jim v tomto směru ukládá zákon.

Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, kteří vstupují do areálu festivalu, který je tvořen:

 • vymezeným oploceným prostorem pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určeným pro návštěvníky,
 • vymezeným oploceným prostorem určeným pro umělce a zvané hosty,
 • vymezeným oploceným prostorem určeným pro technické zázemí organizátora,
 • vymezeným oploceným prostorem určeným pro placené stanování návštěvníků,
 • vymezeným neoploceným prostorem určeným pro parkování vozidel návštěvníků,
 • vymezeným neoploceným prostorem určeným pro volné stanování návštěvníků,
 • přilehlými komunikacemi a obslužnými plochami,

a které jsou ve správě organizátorů festivalu (dále jen Areál festivalu). 

Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany majetku a know-how uvnitř v jeho oplocených prostor.

Každý návštěvník svým vstupem do areálu festivalu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro dokumentární i komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s festivalem, pořadatelem a jejich partnery.

Prostor pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určený pro návštěvníky bude 60 minut po ukončení programu uzavřen a vyklizen. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy bezpečnostní služby a uvedený prostor opustit.

 

Organizační opatření

Vstupovat a pobývat v areálu festivalu mohou návštěvníci pouze na základě předložené vstupenky, opravňující je ke vstupu na akci, přičemž při prvním vstupu do areálu je návštěvník na základě předložené vstupenky označen bezpečnostní službou příslušným identifikačním náramkem. Vstupovat do areálu je možné pouze v místech k tomu určených.

Na požádání bezpečnostní služby je návštěvník festivalu povinen se kdykoli prokázat řádně nasazeným identifikačním náramkem. Tento náramek je nepřenosný. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu ve festivalovém areálu je povinen bezodkladně opustit oplocené prostory areálu festivalu. V opačném případě bere na vědomí, že bude z těchto prostor vyveden bezpečnostní službou.

Organizátoři festivalu si vyhrazují právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími předpisy organizátora upravujícími provoz festivalu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů bezpečnostní služby nebo pracovníků požárního dozoru a rovněž i osobu, která obtěžuje ostatní návštěvníky, tropí výtržnosti nebo ničí majetek.

Každý návštěvník vstupující do areálu festivalu souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany bezpečnostní služby jeho osobní kontrola a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem k odepření vstupu do festivalového areálu.

Za osobní věci návštěvníků organizátoři neručí.

Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.

 

Povinnosti návštěvníků festivalu

Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu festivalu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na majetku umístěného v jeho prostorách.

Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce.

Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny bezpečnostní služby, pracovníků požárního dozoru a přítomné zdravotní služby apod.

 

Zákazy

Bez písemného povolení organizátora je v celém areálu festivalu přísně zakázáno:

 • manipulovat s otevřeným ohněm, používat přenosné grily a tlakové lahve s hořlavými plyny,
 • prodávat nebo nabízet zboží a služby, provádět zprostředkování, reklamu, apod.,
 • pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající akce. 

V celém areálu festivalu (tj. včetně obslužných ploch a ploch určených k parkování vozidel a stanování) je zakázáno:

 • vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít (nůžky, jakékoliv skleněné nádoby vč. lahví, pyrotechniky atd.),
 • užívat drogy a jiné psychotropní látky,
 • vnášet natlakované nádoby, hořlaviny a jiné nebezpečné materiály,
 • vstupovat se psi a s jinými zvířaty,
 • vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky,
 • vnášet a používat pyrotechniku,
 • je zakázáno jakákoliv manipulovat s otevřeným ohněm, výjimkou je užití ohně ze strany organizátorů, a to na místě k tomu určeném,
 • vnášet tlakové nádoby,
 • manipulovat se zdraví poškozujícími látkami,
 • ničit technická zařízení, vybavení stánků a sanitární zařízení,
 • poškozovat bezpečnostní zařízení nebo je vyřazovat z provozu,
 • popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vybavení areálu,
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
 • stanovat nebo nocovat na místech, která k tomu nejsou organizátory určena, zejména na parkovištích, v blízkosti komunikací, vodních ploch a ve vzdálenosti menší jak 3 metry od oplocení vyhrazených prostor festivalu,
 • Lézt či přelézat na stavby a zařízení v prostoru akce, zejména fasády, ploty, stromy, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, sloupy jakéhokoliv druhu, střechy a jiné konstrukce.

Ve vymezeném oploceném prostoru je dále zakázáno:

 • vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek,
 • vstupovat se psi a s jinými zvířaty,
 • vjíždět s dopravními prostředky, jízdními koly, koloběžkami, na kolečkových bruslích apod.

 

Ochrana zdraví a bezpečnost

Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pracovníkům bezpečnostní služby a pracovníkům požárního dozoru.

Bezpečnostní služba a pracovníci požárního dozoru jsou oprávněni vydávat závazné pokyny k bezproblémovému průběhu akce v rozsahu svých kompetencí.

Zdravotnická asistence přítomná v oploceném prostoru pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určený pro návštěvníky poskytuje pouze základní a akutní ošetření. Podle potřeby zprostředkuje převoz zraněného do nejbližšího nemocničního zařízení anebo na místo, kde bude předán do péče zdravotnické záchranné službě.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů a příkazů výše uvedených osob a respektovat bezpečnostní značení a informační cedule umístěné v areálu festivalu.

Pořadatel je oprávněn dodatečně stanovit další omezující podmínky a povinnosti pro vstup na akci (do areálu festivalu) v návaznosti na aktuální legislativní a hygienické předpisy platné v termínu konání akce. Jejich nerespektování ze strany návštěvníka (zákazníka) může být důvodem k odepření vstupu na akci (do areálu festivalu). Na vrácení vstupného není v takovém případě nárok.

 

Linky tísňového volání v případě nouze:

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS)

158 – Policie

150 – Hasiči

155 – Zdravotnická záchranná služba

V případě nouze se obraťte na kteréhokoliv pracovníka organizátora.

 

Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

Vstupem do areálu festivalu návštěvník souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu festivalu na vlastní nebezpečí. Organizátoři odpovídají pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinnosti a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob organizátora nenesou organizátoři akce odpovědnost.

Jakákoli aktivní účast nebo zapojení se návštěvníka do uměleckého vystoupení je na jeho vlastní nebezpečí. Za případnou újmu návštěvníka vzniklou při této činnosti nenesou organizátoři odpovědnost.

Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do Areálu festivalu.

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty ze strany orgánů státního odborného dozoru, zrušení akce apod.).

Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

  

 

Michal Šesták

 

 

Ing. Miroslav Hala

jednatel

Nedomysleno, s.r.o.

 

výrobní ředitel

RUDOLF JELÍNEK a.s.

 

Originál Návštěvního řádu ke stažení zde:

strana 1

strana 2

strana 3

strana 4

strana 5

 

Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Nedomysleno, s.r.o.

1.     Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní akce (dále jen “Akce”) pořádané společností NEDOMYSLENO s.r.o. uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě společnosti Ticketstream s.r.o. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen “ Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.

2.     Společností NEDOMYSLENO s.r.o. se rozumí společnost NEDOMYSLENO s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vložce 81104, IČ: 26423341, DIČ: CZ26423341, se sídlem Praha 5, Na Habrové 1014/25, 152 000.

3.     Společnost NEDOMYSLENO s.r.o. je pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Společnost TICKETSTREAM s.r.o. zajišťuje prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich pořadatele, a to na základě pověření daného smlouvou s pořadatelem. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a pořadatelem této Akce. Veškeré nároky zákazníka proto směřují vždy vůči pořadateli Akce.

4.     Společnost NEDOMYSLENO s.r.o. proto odpovídá za konání jakékoliv z těchto Akcí anebo za to, že se konat nebude, odpovídá také za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání.

5.     Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

6.     Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

7.     Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť TICKETSTREAM s.r.o. tato společnost neodpovídá. Zakoupené vstupenky - (klasické i elektronické) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.

Postup při nákupu vstupenek.

8.     Zákazník bere na vědomí, že k prodejní ceně vstupenek mohou být přidány distribuční poplatky společnosti především za zpracování, vystavení a předání vstupenek.

8a) Zákazník má možnost si jako službu nad rámec nákupu vstupenek objednat pojištění nebo přepravní služby ve formě poštovného nebo kurýra.

9.     S cenami vstupenek a distribučních poplatku se lze seznámit na webových stránkách společnosti TICKETSTREAM s.r.o. na adrese www.ticketstream.cz anebo s nimi bude zákazník seznámen při jejich nákupu v prodejním místě prodejní sítě TICKETSTREAM s.r.o.

10.    Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Reklamační řád.

11.    Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti TICKETSTREAM s.r.o. se řídí Obchodními podmínkami společnosti TICKETSTREAM s.r.o.

12. TICKETSTREAM s.r.o. není pořadatelem Akcí. Pořadatelem akcí je společnost NEDOMYSLENO S.R.O.

13.    Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

14.    Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

15.    V případě, že zákazník zvolí při nákupu vstupenek jako způsob doručení vstupenek jejich doručení prostřednictvím České pošty na adresu v ČR nebo službou EMS na adresu v ČR anebo poštou na adresu na Slovensku a vstupenky mu takto doručeny nebudou, uvědomí zákazník společnost TICKETSTREAM s.r.o., která obratem učiní u České pošty reklamaci. Vyřízení této reklamace trvá v případě doručování na adresu ČR maximálně 30 dnů, v případě doručení mimo ČR maximálně 60 dnů. Bude-li výsledkem reklamačního řízení u České pošty zjištění, že došlo ke ztrátě zasílané vstupenky z důvodů neležících na straně zákazníka, společnost TICKETSTREAM s.r.o. zákazníka o výsledku vyrozumí a vrátí mu peníze zaplacené za nedoručené vstupenky včetně poplatku za doručení.

16.    V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce pořádané společností NEDOMYSLENO s.r.o, bude zákazník, který společnosti TICKETSTREAM s.r.o. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost TICKETSTREAM s.r.o. neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

17.    Dojde-li k úplnému zrušení Akce, bude společnost TICKETSTREAM s.r.o. vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše prostředků, které jí pořadatel za tím účelem poskytne. Zákazníkovi nevzniká nárok na vrácení vstupného, pokud bude Akce zrušena z důvodu vyšší moci (např. epidemie, výjimečného stavu, válečného stavu, omezení vydaných státem o zákazu volného pohybu a sdružování osob), které pořadatel nemohl ovlivnit.

18.    Dojde-li k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který v prodejní síti TICKETSTREAM s.r.o. již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku osobně převzal či obdržel jiným prodejním kanálem, bude zveřejněn aktuální postup při vracení vstupného na stránkách zde, pokud má zákazník dle bodu 17. na vrácení vstupného nárok. Samotný postup při vracení vstupného je následující:

• Pokud byla vstupenka zakoupena v konkrétním prodejním místě prodejní sítě TICKETSTREAM s.r.o., bude zákazníkovi vstupné s výhradou ustanovení bodu 17. vyplaceno, pokud se dostaví se vstupenkou bez zbytečného odkladu do prodejního místa, ve kterém ji zakoupil. Vzhledem k tomu, že společnost TICKETSTREAM s.r.o. jedná jménem a na účet pořadatele zrušené Akce, může být na pokyn pořadatele určeno jiné konkrétní místo.

• Pokud byla vstupenka na zrušenou Akci zakoupena přes webové stránky TICKETSTREAM s.r.o., vyplní zákazník formulář pro vrácení vstupného v sekci kontakt/refundace vstupenek bez zbytečného odkladu. Vstupné bude zákazníkovi s výhradou ustanovení bodu 17. vráceno bankovním převodem na účet případně přes kartové centrum, který zákazník za tím účelem společnosti TICKETSTREAM s.r.o. písemně sdělí;

19.    Bude-li vraceno vstupné postupem podle bodů 18, nebudou zákazníkovi vráceny částky uhrazené za uvedeny v bodě 8 a Případné podmínky uvedené při koupi vstupenky nebo uvedené na vstupence, zejm. podmínky pro vrácení vstupného, které nebudou v souladu s Obchodními podmínkami společnosti TICKETSTREAM s.r.o., mají přednost před podmínkami uvedenými v Obchodních podmínkách.

20.    Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla společností NEDOMYSLENO s.r.o. zcela zrušena, bude TICKETSTREAM s.r.o. postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli.

21.      Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou obchodnímu úseku TICKETSTREAM s.r.o. na e-mailovou adresu: refund@TICKETSTREAM.cz .

22.    U společnosti TICKETSTREAM s.r.o. nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci pořádanou společností NEDOMYSLENO s.r.o., kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti TICKETSTREAM s.r.o.

23.    V případě nákupu vstupenek u společnosti TICKETSTREAM s.r.o. v důsledku systémové chyby vám budou peníze automaticky vráceny na váš účet.

Ochrana osobních údajů.

24.    Společnost NEDOMYSLENO s.r.o. vystupuje jako správce osobních údajů uživatelů webových stránek.

Závěrem.

25.    Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

26.    V případě, že dojde mezi společností NEDOMYSLENO s.r.o. a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

27. Pořadatel je oprávněn dodatečně stanovit další omezující podmínky a povinnosti pro vstup na akci (do areálu festivalu) v návaznosti na aktuální legislativní a hygienické předpisy platné v termínu konání akce. Jejich nerespektování ze strany návštěvníka (zákazníka) může být důvodem k odepření vstupu na akci (do areálu festivalu). Na vrácení vstupného není v takovém případě nárok.

28. NEDOMYSLENO s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat.

28. Tyto Obchodní podmínky platí od 1. 1. 2019

  

V Praze dne 1. 1. 2019           NEDOMYSLENO s.r.o.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost NEDOMYSLENO s.r.o., se sídlem Na Habrové 1014/25, 152 00 Praha 5, IČO: 26423341, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem pod sp. zn. C 81104 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás, pokud jste zakoupili vstupenku na Akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETSTREAM, jako uživatele webových stránek www.ticketstream.cz, www.trnkobrani.cz, www.vizovicketrnkobrani.cz („webové stránky“) informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. Tyto zásady doplňují Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti NEDOMYSLENO s.r.o.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: osobniudaje@nedomysleno.cz.

1. ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Kontakt: Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění nebo poskytnutí určitých údajů o Vás. Těmito údaji mohou být zejména:

(a) Vaše jméno a příjmení,

(b) obchodní firma,

(c) adresa nebo sídlo společnosti,

(d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

(e) telefonní číslo,

(f) e-mailová adresa

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali.

Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může mít za důsledek neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

1.2 Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy a náš oprávněný zájem na tom, abychom Vám mohli nabízet jen ty vstupenky, které Vás mohou opravdu zajímat. Pakliže si u nás zakoupíte vstupenky na Akci, Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o vstupenkách, zboží nebo službách, které nabízíme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly dle kategorie vstupenek, které jste si u nás zakoupili, zajímat.

1.3 Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů je náš oprávněný zájem na tom, abychom Vám mohli nabízet jen ty vstupenky, které Vás mohou opravdu zajímat. Marketingový souhlas: Udělíte-li nám k tomu na webových stránkách Váš souhlas, budeme Vámi poskytnuté osobní údaje, včetně Vaší nákupní historie, zpracovávat taktéž pro následující účely:

(a) provádění marketingových analýz a statistik včetně profilování;

(b) zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb správce a zboží a služeb jeho partnerů na Váš e-mail, a to s přihlédnutím k Vašim nákupům, preferencím, či jinak uzpůsobených za účelem výběru zboží a služeb nejlépe odpovídajících Vašim potřebám;

(c) využití osobních údajů, které nám budou předány sociální sítí Facebook, pokud se přihlásíte prostřednictvím této sociální sítě, v rozsahu dle Vašeho nastavení, k výše uvedeným účelům.

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní předpis. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

1.4 Cookies

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Webové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Můžeme použít takové cookie, které nám umožní zjistit, že Vy konkrétně jste navštívil danou stránku.

Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě Webových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší (cookies pomáhají například snížit dobu načítání stránek).

NEDOMYSLENO cookies používá v případě, že navštívíte Webové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

Na Webových stránkách používáme dva druhy cookies:

· Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Webových stránek či přidružených aplikací nezbytné.

· Permanentní cookie (Persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na Webových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Webových stránek.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale NEDOMYSLENO nepovolíte použití cookies, některé funkce a nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče.

1.5  Další analytické nástroje

Za účelem analýzy provozu na webových stránkách používáme služeb Google Analytics, které umožňují měřit návštěvnost, její typy, dobu strávenou na webových stránkách, vyhledávané výrazy.

Společnosti Google však nepředáváme žádné informace, které by Vás mohly identifikovat. O způsobu, jakým služba Google Analytics funguje, se můžete dočíst zde: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs .

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

2. KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

a) externí advokátní kanceláři;

b) zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery;

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákony v oblasti daní.

3.2 Vaše osobní údaje, dále zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků a zasílání nabídek vstupenek, po nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu 4 let.

3.3 Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat do doby, než Váš souhlas odvoláte. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na osobniudaje@nedomysleno.cz.

3.4 Zpracování údaje o Vaší e-mailové adrese za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zasílání dalších sdělení odmítnout kliknutím na link umístěný v zaslaném obchodním sdělení, nebo nám můžete zaslat e-mail s příslušnou žádostí na osobniudaje@nedomysleno.cz.

4. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

(a) právo na přístup k osobním údajům;

(b) právo na opravu;

(c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);

(d) právo na omezení zpracování údajů;

(e) právo na přenositelnost;

(f) právo vznést námitku proti zpracování; a

(g) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese osobniudaje@nedomysleno.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

4.1 Právo na přístup znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

4.2 Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

4.3 Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám výmaz ukládá právní předpis.

4.4 Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

4.5 Právo na přenositelnost znamená Vaše právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případě, že se jedná o zpracování Vašich údajů na základě Vašeho souhlasu, který jste nám udělil/a, nebo na základě plnění smlouvy a jedná-li se o zpracování, které provádíme automatizovaně.

4.6 Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2019