Trnkobraní letos nebude - oficiální oznámení

Milí fanoušci Trnkobraní,

je nám to moc líto, ale musíme Vás s konečnou platností informovat, že si letos společně na Vizovickém Trnkobraní panáka slivovice nedáme. Ačkoliv jsme se velmi se snažili zachránit, co se dá, oslavit svátek švestky pod náporem opatření proti koronaviru bohužel tento rok není možné… Je to teprve podruhé za více než padesátiletou historii festivalu, kdy se Trnkobraní neuskuteční. Poprvé ho zmařily v roce 1968 ruské tanky a nyní čínský virus a související vládní opatření. O to je to smutnější… ☹

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20588/2020-2/MIN/KAN (které vzala na vědomí Vláda ČR) byla s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání mimo jiné zakázána hudební a další umělecká představení s účastí nad 300 osob.

S ohledem na toto mimořádné opatření Vám tak musíme s politováním sdělit, že jsme nuceni oficiálně a definitivně zrušit letošní ročník festivalu VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ 2020!

Ti z Vás, která si již zakoupili vstupenky, si jistě kladou otázku, jak s nimi naložit. Velmi nám v této nelehké situaci pomůžete, pokud si je ponecháte. Zakoupené vstupenky budou platit na příští ročník festivalu VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ 2021. Budeme se snažit, aby hudební program zůstal co nejpodobnější letošním plánům. Termín příštího ročníku festivalu zveřejníme po prázdninách.

Samozřejmě, že můžete zvolit i následný postup dle nově vydaného zákona č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí (dále jen „zákon“), jehož úplné znění naleznete zde.

Do 31. 3. 2021 nás podle tohoto zákona jakožto pořadatele můžete požádat o vydání poukazu na kulturní akci (dále jen „poukaz“), který Vám bude vydán do jednoho měsíce od Vaší žádosti v hodnotě Vámi uhrazeného vstupného. Žádost o tento poukaz prosím adresujte na trnkobrani@ticketstream.cz. Poukaz bude platný do 31. 10. 2021.

Pokud jste ke dni tohoto oznámení (tj. k 27. 5. 2020) držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, nebo jste vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, či jste osobou těhotnou, osobou čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo osobou starší 65 let nebo osamělým rodič pečujícím o nezaopatřené dítě, a nemáte zájem o poukaz, máte právo žádat o vrácení vstupného před uplynutím tzv. ochranné doby.

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že využitím poukazu zaniká povinnost pořadatele vrátit vstupné. Je tedy na Vás, zda zvolíte jednodušší řešení a ponecháte si zakoupenou vstupenku, nebo zvolíte cestu vystavení poukazu.

Děkujeme za pochopení této složité situace a věříme, že se ve Vizovicích potkáme nejpozději příští rok v létě.

 

Michal Šesták a Pavel Dvořáček

za realizační tým festivalu Vizovické Trnkobraní