Místo konání a otvírací doba akce

Páteční a sobotní program proběhne v areálu likérky Rudolf Jelínek.

Pátek - areál otevřen od 15:00 (uzavření areálu 02:30)

Sobota - areál otevřen od 10:00 (uzavření areálu 02:30)

 

Vstupné

Vstupenky na akci si lze zakoupit v předprodeji u společnosti TICKETSTREAM a na dalších vybraných místech, nebo na místě v den konání akce.

Při vstupu do areálu vám bude dán na ruku identifikační náramek, který umožňuje opakovaný vstup do areálu festivalu v den konané akce.

Pro vstup do festivalového areálu budou k dispozici dvě vstupní brány (od Nádraží ulice pro přijíždějící vlakem a od Razova pro přijíždějící automobilem), na každé z nich bude několik vstupních turniketů. Prosíme, využívejte rovnoměrně všechny vstupy a řiďte se pokyny ostrahy, aby váš příchod na festival byl co nejplynulejší. Ti z vás, kteří již mají vstupenky z předprodeje, mohou jít rovnou k těmto vstupům. Pro ostatní budou v blízkosti vstupu k dispozici POKLADNY. Zde se budou prodávat v pátek permanentky za 1.090 Kč a jednodenní páteční lístky za 590 Kč. V sobotu se pak budou prodávat jednodenní sobotní lístky za 650 Kč. Dětské vstupenky za 190 - 200 Kč budou oba dva dny v prodeji v pokladně označené AKREDITACE A DĚTSKÉ VSTUPNÉ. Dále je možné koupit permanentky s VIP kempem za 1.400,- Kč, které budou v prodeji v recepci VIP kempu. Držitelé těchto vstupenek se musí odbavit nejprve ve VIP kempu, kde získají také festivalovou pásku. Opačný postup není z technických důvodů možný.

 

Děti

Děti do výšky 1m v doprovodu rodičů mají vstup zdarma.


Vstupné pro děti do 10 let 190,- Kč
Vstupné pro děti do 12 let 200,- Kč

(cena vstupného je platná pouze v doprovodu rodičů, kteří si zakoupí nebo mají zakoupenou platnou vstupenku)

Pokud máte zakoupené vstupenky z předprodeje, samostatné dětské vstupenky můžete dokoupit na pokladně označené AKREDITACE (u vstupu z Nádražní ulice). Vyhnete se tak případné frontě.

Ti, kteří si budou kupovat dospělé i dětské vstupenky na místě, zakoupí oba druhy najednou v pokladně.

 

Možnost stanování zdarma


V místě konání festivalu je možné bezplatně stanovat. Místo pro stanování je vedle plochy pro parkování a v blízkosti areálu festivalu. V místě pro stanování budou k dispozici toalety a voda. Cesta k místu pro stanování bude dostatečně označena.

 

Doprava autem

Ze Zlína po silnici č. 49, odbočíte na Zádveřice a dojedete až do Vizovic na parkoviště. Od Vsetína po silnici č. 69, přes Vizovice a dále také po silnici č. 49 směr Zlín. Odbočíte opět na Zádveřice.

 

Doprava vlakem

Od Otrokovic do stanice Vizovice (konečná). Z nádraží je do areálu likérky cca 5 minut chůze.

POZOR! POSÍLENÝ NOČNÍ SPOJ!
směr Vizovice - Zlín v době 2,15 ráno v soboru 17. 8. 2019 a i v neděli 18. 8. 2019 

 

Doprava autobusem

www.idos.cz

Parkování

Protože stání na silnici číslo 49 není dovoleno, zajistili jsme pro návštěvníky festivalu tato oficiální parkovací místa:

1) ve směru od Zádveřic - parkoviště pro osobní automobily s dostatečnou kapacitou, které se nachází před vlakovým přejezdem a firmou Sykora. Je zpoplatněné. Tato plocha není hlídaná. Pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty.

Cena parkovného je stanovena paušálně ve výši 100,- Kč. Tuto částku zaplatí každý majitel vozu bez ohledu na skutečnost, zda bude parkovat v již pátek nebo jen v sobotu nebo oba dny.

Nárok na parkovací místo odjezdem z parkoviště zaniká bez náhrady.

2) ve směru od Zádveřic - parkoviště pro obytné vozy a karavany s kapacitou cca 200 vozů na části louky před festivalovým areálem vedle VIP kempu. Je zpoplatněné. Tato plocha není hlídaná. Pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty.

Cena parkovného je stanovena paušálně ve výši 200,- Kč. Tuto částku zaplatí každý majitel vozu bez ohledu na skutečnost, zda bude parkovat v již pátek nebo jen v sobotu nebo oba dny.

Nárok na parkovací místo odjezdem z parkoviště zaniká bez náhrady.

3) stará silnice ze Zádvěric do Vizovic - při příjezdů dbejte pokynů, policie ČR a dopravního značení.

4) areál Dřevoskladu Vizovice - hlídané velkokapacitní parkoviště. Dřevosklad je v ideální blízkosti areálu - naproti nádraží ČD. Vjezd do objektu Dřevoskladu se nachází poblíž vizovické sokolovny. Parkoviště je organizováno třetím subjektem, který nemá s pořadateli festivalu žádný smluvní vztah a je zpoplatněno.

Doporučujeme přijíždět na festival s dostatečným časovým předstihem před začátkem programu. Vyhnete se tak případným dopravním zácpám v okolí místa konání!!!

 

Jídlo a pití

V areálu je dostatek stánků s občerstvením. Nezapomněli jsme ani na vegetariány.

Vnášení jakýchkoliv potravin a nápojů je zakázané. Výjimku tvoří pouze pokrmy, příkrmy a pití pro malé děti.

Výjimku mají rovněž dospělé osoby se speciální potravinovou dietou (vhodné předem telefonicky nebo mailem konzultovat s pořadatelem - katerina.rehakova@nedomysleno.cz).

 

Pro fotografy

Fotografování na festivalu je možné pouze při dodržení pravidel vydaných pořadatelem. Pořizování video a audio záznamů je absolutně zakázáno. Návštěvníci budou do festivalového areálu vpuštěni pouze s neprofesionálními automatickými fotoaparáty – kompakty (bez možnosti výměny objektivu), které nemohou být používány s externím bleskem. Fotografování s bleskem je zakázáno.

Platí absolutní zákaz přímého fotografovaní účinkujících při jejich vystoupení. Toto opatření je zavedeno z důvodu smluvních závazků pořadatele vůči některým účinkujících a stanovených omezení z jejich strany.

Bezpečnostní služba do areálu nevpustí nikoho s profesionálním fotoaparátem (zrcadlovka s výměnným objektivem). Tolerovány nebudou ani zrcadlovky, které výrobce označil jako poloprofesionální nebo neprofesionální, kamery nebo nahrávací zařízení. Výjimka může být udělena pouze předem akreditovaným novinářům a fotografům, kteří získají předchozí souhlas pořadatele či účinkujících. Na vydání tohoto souhlas není jakýkoliv nárok.

Povolený kompakt


Zakázaná zrcadlovka

 

Zákazy a omezení

Kontrolu vstupenek a zajištění bezpečného průběhu festivalu má na starosti pořadatelem najatá bezpečnostní agentura.

Tato agentura má mimo jiné právo provést u vstupu kontrolu zákazu vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů mezi které patří:
skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát XD Cam, Dv, Dv Cam, BetaCam, Super VHS, Super 8…) a fotoaparáty - zrdcadlovky (více v odstavci PRO FOTOGRAFY).

Agentura má rovněž právo vyvést z festivalového areálu bez náhrady osoby, které jsou agresivní, vyvolávají konflikty, vyměšují mimo určená místa, jiným výrazným způsobem budí veřejné pohoršení, nerespektují konec provozní doby areálu a pokyny pořadatele či agentury v případě výjimečných událostí, nebo hrubým způsobem porušují další zákazy a omezení platná ve festivalovém areálu.

Do areálu je zakázáno vnášet jakékoli nápoje (vč. nealkoholických) a jídlo. V areálu je dostatek stánků s občerstvením. (Výjimky jsou popsány v odstavci JÍDLO A PITÍ

Fotografovat je povoleno výhradně předem akreditovaným fotografům. Amatérské fotografování návštěvníků je povoleno, s výjimkou přímého fotografování vystoupení jednotlivých účinkujících (více v odstavci PRO FOTOGRAFY).

Jakékoliv natáčení hudebních vystoupení je přísně zakázáno s výjimkou akreditovaných filmových a televizních štábů.

Stanování je povoleno na předem určeném místě mimo festivalový areál, pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty (stany, batohy…).

Parkování automobilů je povolené výhradně na určené odstavné ploše, tato plocha není hlídaná. Pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty.

Do areálu je ZAKÁZÁN VSTUP VEŠKERÝCH PSŮ a dalších domácích zvířat.

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD FESTIVALU

Základní ustanovení

Společnosti NEDOMYSLENO, s.r.o., se sídlem Na Habrové 1014/25, 152 00 Praha 5, IČ: 26423341 a RUDOLF JELÍNEK a.s., se sídlem Razov 472, 763 12 Vizovice, IČO: 49971361, jako organizátoři festivalu Vizovické Trnkobraní (dále jen festival) vydávají tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou jim v tomto směru ukládá zákon.

Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, kteří vstupují do areálu festivalu, který je tvořen:

 • vymezeným oploceným prostorem pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určeným pro návštěvníky,
 • vymezeným oploceným prostorem určeným pro umělce a zvané hosty,
 • vymezeným oploceným prostorem určeným pro technické zázemí organizátora,
 • vymezeným oploceným prostorem určeným pro placené stanování návštěvníků,
 • vymezeným neoploceným prostorem určeným pro parkování vozidel návštěvníků,
 • vymezeným neoploceným prostorem určeným pro volné stanování návštěvníků,
 • přilehlými komunikacemi a obslužnými plochami,

a které jsou ve správě organizátorů festivalu (dále jen Areál festivalu). 

Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany majetku a know-how uvnitř v jeho oplocených prostor.

Každý návštěvník svým vstupem do areálu festivalu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro dokumentární i komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s festivalem, pořadatelem a jejich partnery.

Prostor pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určený pro návštěvníky bude 60 minut po ukončení programu uzavřen a vyklizen. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy bezpečnostní služby a uvedený prostor opustit.

 

Organizační opatření

Vstupovat a pobývat v areálu festivalu mohou návštěvníci pouze na základě předložené vstupenky, opravňující je ke vstupu na akci, přičemž při prvním vstupu do areálu je návštěvník na základě předložené vstupenky označen bezpečnostní službou příslušným identifikačním náramkem. Vstupovat do areálu je možné pouze v místech k tomu určených.

Na požádání bezpečnostní služby je návštěvník festivalu povinen se kdykoli prokázat řádně nasazeným identifikačním náramkem. Tento náramek je nepřenosný. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu ve festivalovém areálu je povinen bezodkladně opustit oplocené prostory areálu festivalu. V opačném případě bere na vědomí, že bude z těchto prostor vyveden bezpečnostní službou.

Organizátoři festivalu si vyhrazují právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími předpisy organizátora upravujícími provoz festivalu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů bezpečnostní služby nebo pracovníků požárního dozoru a rovněž i osobu, která obtěžuje ostatní návštěvníky, tropí výtržnosti nebo ničí majetek.

Každý návštěvník vstupující do areálu festivalu souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany bezpečnostní služby jeho osobní kontrola a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem k odepření vstupu do festivalového areálu.

Za osobní věci návštěvníků organizátoři neručí.

Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.

 

Povinnosti návštěvníků festivalu

Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu festivalu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na majetku umístěného v jeho prostorách.

Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce.

Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny bezpečnostní služby, pracovníků požárního dozoru a přítomné zdravotní služby apod.

 

Zákazy

Bez písemného povolení organizátora je v celém areálu festivalu přísně zakázáno:

 • manipulovat s otevřeným ohněm, používat přenosné grily a tlakové lahve s hořlavými plyny,
 • prodávat nebo nabízet zboží a služby, provádět zprostředkování, reklamu, apod.,
 • pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající akce. 

V celém areálu festivalu (tj. včetně obslužných ploch a ploch určených k parkování vozidel a stanování) je zakázáno:

 • vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít (nůžky, jakékoliv skleněné nádoby vč. lahví, pyrotechniky atd.),
 • užívat drogy a jiné psychotropní látky,
 • vnášet natlakované nádoby, hořlaviny a jiné nebezpečné materiály,
 • vstupovat se psi a s jinými zvířaty,
 • vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky,
 • vnášet a používat pyrotechniku,
 • je zakázáno jakákoliv manipulovat s otevřeným ohněm, výjimkou je užití ohně ze strany organizátorů, a to na místě k tomu určeném,
 • vnášet tlakové nádoby,
 • manipulovat se zdraví poškozujícími látkami,
 • ničit technická zařízení, vybavení stánků a sanitární zařízení,
 • poškozovat bezpečnostní zařízení nebo je vyřazovat z provozu,
 • popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vybavení areálu,
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
 • stanovat nebo nocovat na místech, která k tomu nejsou organizátory určena, zejména na parkovištích, v blízkosti komunikací, vodních ploch a ve vzdálenosti menší jak 3 metry od oplocení vyhrazených prostor festivalu,
 • Lézt či přelézat na stavby a zařízení v prostoru akce, zejména fasády, ploty, stromy, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, sloupy jakéhokoliv druhu, střechy a jiné konstrukce.

Ve vymezeném oploceném prostoru je dále zakázáno:

 • vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek,
 • vstupovat se psi a s jinými zvířaty,
 • vjíždět s dopravními prostředky, jízdními koly, koloběžkami, na kolečkových bruslích apod.

 

Ochrana zdraví a bezpečnost

Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pracovníkům bezpečnostní služby a pracovníkům požárního dozoru.

Bezpečnostní služba a pracovníci požárního dozoru jsou oprávněni vydávat závazné pokyny k bezproblémovému průběhu akce v rozsahu svých kompetencí.

Zdravotnická asistence přítomná v oploceném prostoru pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určený pro návštěvníky poskytuje pouze základní a akutní ošetření. Podle potřeby zprostředkuje převoz zraněného do nejbližšího nemocničního zařízení anebo na místo, kde bude předán do péče zdravotnické záchranné službě.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů a příkazů výše uvedených osob a respektovat bezpečnostní značení a informační cedule umístěné v areálu festivalu.

 

Linky tísňového volání v případě nouze:

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS)

158 – Policie

150 – Hasiči

155 – Zdravotnická záchranná služba

V případě nouze se obraťte na kteréhokoliv pracovníka organizátora.

 

Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

Vstupem do areálu festivalu návštěvník souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu festivalu na vlastní nebezpečí. Organizátoři odpovídají pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinnosti a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob organizátora nenesou organizátoři akce odpovědnost.

Jakákoli aktivní účast nebo zapojení se návštěvníka do uměleckého vystoupení je na jeho vlastní nebezpečí. Za případnou újmu návštěvníka vzniklou při této činnosti nenesou organizátoři odpovědnost.

Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do Areálu festivalu.

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty ze strany orgánů státního odborného dozoru, zrušení akce apod.).

Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

  

 

Michal Šesták

 

 

Ing. Miroslav Hala

jednatel

Nedomysleno, s.r.o.

 

výrobní ředitel

RUDOLF JELÍNEK a.s.

 

Originál Návštěvního řádu ke stažení zde:

strana 1

strana 2

strana 3

strana 4

strana 5