Místo konání a otvírací doba akce

Páteční a sobotní program proběhne v areálu likérky Rudolf Jelínek.

Pátek - areál otevřen od 15:00 (uzavření areálu 02:30)

Sobota - areál otevřen od 10:00 (uzavření areálu 02:30)

 

Vstupné

Vstupenky na akci si lze zakoupit v předprodeji u společnosti TICKETSTREAM (TICKETPORTAL.SK na Slovensku) a na dalších vybraných místech, nebo na místě v den konání akce.

Při vstupu do areálu vám bude dán na ruku identifikační náramek, který umožňuje opakovaný vstup do areálu festivalu v den konané akce.

Pro vstup do festivalového areálu budou k dispozici dvě vstupní brány (od Nádraží ulice pro přijíždějící vlakem a od Razova pro přijíždějící automobilem), na každé z nich bude několik vstupních turniketů. Prosíme, využívejte rovnoměrně všechny vstupy a řiďte se pokyny ostrahy, aby váš příchod na festival byl co nejplynulejší. Ti z vás, kteří již mají vstupenky z předprodeje, mohou jít rovnou k těmto vstupům. Pro ostatní budou v blízkosti vstupu k dispozici POKLADNY. Zde se budou prodávat v pátek permanentky za 980 Kč a jednodenní páteční lístky za 490 Kč. V sobotu se pak budou prodávat jednodenní sobotní lístky za 640 Kč. Dětské vstupenky za 190 - 200 Kč budou oba dva dny v prodeji v pokladně označené AKREDITACE A DĚTSKÉ VSTUPNÉ. D8le je možné koupit permanentky s VIP kempem za 1.300,- Kč, které budou v prodeji v recepci VIP kempu. Držitelé těchto vstupenek se musí odbavit nejprve ve VIP kempu, kde získají také festivalovou pásku. Opačný postup není z technických důvodů možný.

 

Děti

Děti do výšky 1m v doprovodu rodičů mají vstup zdarma.


Vstupné pro děti do 6 let 190,- Kč
Vstupné pro děti do 10 let 190,- Kč
Vstupné pro děti do 12 let 200,- Kč

(cena vstupného je platná pouze v doprovodu rodičů, kteří si zakoupí nebo mají zakoupenou platnou vstupenku)

Pokud máte zakoupené vstupenky z předprodeje, samostatné dětské vstupenky můžete dokoupit na pokladně označené AKREDITACE (u vstupu z Nádražní ulice). Vyhnete se tak případné frontě.

Ti, kteří si budou kupovat dospělé i dětské vstupenky na místě, zakoupí oba druhy najednou v pokladně.

 

Možnost stanování zdarma


V místě konání festivalu je možné bezplatně stanovat. Místo pro stanování je vedle plochy pro parkování a v blízkosti areálu festivalu. V místě pro stanování budou k dispozici toalety a voda. Cesta k místu pro stanování bude dostatečně označena.

 

Doprava autem

Ze Zlína po silnici č. 49, odbočíte na Zádveřice a dojedete až do Vizovic na parkoviště. Od Vsetína po silnici č. 69, přes Vizovice a dále také po silnici č. 49 směr Zlín. Odbočíte opět na Zádveřice.

 

Doprava vlakem

Od Otrokovic do stanice Vizovice (konečná). Z nádraží je do areálu likérky cca 5 minut chůze.

POZOR! POSÍLENÝ NOČNÍ SPOJ!
směr Vizovice - Zlín v době 2,15 ráno v soboru 18. 8. 2018 a i v neděli 19. 8. 2018 

 

Doprava autobusem

www.idos.cz

Parkování

Protože stání na silnici číslo 49 není dovoleno, zajistili jsme pro návštěvníky festivalu tato oficiální parkovací místa:

1) ve směru od Zádveřic - parkoviště pro osobní automobily s dostatečnou kapacitou, které se nachází před vlakovým přejezdem a firmou Sykora. Je zpoplatněné. Tato plocha není hlídaná. Pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty.

Cena parkovného je stanovena paušálně ve výši 100,- Kč. Tuto částku zaplatí každý majitel vozu bez ohledu na skutečnost, zda bude parkovat v již pátek nebo jen v sobotu nebo oba dny.

Nárok na parkovací místo odjezdem z parkoviště zaniká bez náhrady.

2) ve směru od Zádveřic - parkoviště pro obytné vozy a karavany s kapacitou cca 200 vozů na části louky před festivalovým areálem vedle VIP kempu. Je zpoplatněné. Tato plocha není hlídaná. Pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty.

Cena parkovného je stanovena paušálně ve výši 200,- Kč. Tuto částku zaplatí každý majitel vozu bez ohledu na skutečnost, zda bude parkovat v již pátek nebo jen v sobotu nebo oba dny.

Nárok na parkovací místo odjezdem z parkoviště zaniká bez náhrady.

3) stará silnice ze Zádvěric do Vizovic - při příjezdů dbejte pokynů, policie ČR a dopravního značení.

4) areál Dřevoskladu Vizovice - hlídané velkokapacitní parkoviště. Dřevosklad je v ideální blízkosti areálu - naproti nádraží ČD. Vjezd do objektu Dřevoskladu se nachází poblíž vizovické sokolovny. Parkoviště je organizováno třetím subjektem, který nemá s pořadateli festivalu žádný smluvní vztah a je zpoplatněno.

Doporučujeme přijíždět na festival s dostatečným časovým předstihem před začátkem programu. Vyhnete se tak případným dopravním zácpám v okolí místa konání!!!

 

Jídlo a pití

V areálu je dostatek stánků s občerstvením. Nezapomněli jsme ani na vegetariány.

Vnášení jakýchkoliv potravin a nápojů je zakázané. Výjimku tvoří pouze pokrmy, příkrmy a pití pro malé děti.

Výjimku mají rovněž dospělé osoby se speciální potravinovou dietou (vhodné předem telefonicky nebo mailem konzultovat s pořadatelem - katerina.rehakova@nedomysleno.cz).

 

Pro fotografy

Fotografování na festivalu je možné pouze při dodržení pravidel vydaných pořadatelem. Pořizování video a audio záznamů je absolutně zakázáno. Návštěvníci budou do festivalového areálu vpuštěni pouze s neprofesionálními automatickými fotoaparáty – kompakty (bez možnosti výměny objektivu), které nemohou být používány s externím bleskem. Fotografování s bleskem je zakázáno.

Platí absolutní zákaz přímého fotografovaní účinkujících při jejich vystoupení. Toto opatření je zavedeno z důvodu smluvních závazků pořadatele vůči některým účinkujících a stanovených omezení z jejich strany.

Bezpečnostní služba do areálu nevpustí nikoho s profesionálním fotoaparátem (zrcadlovka s výměnným objektivem). Tolerovány nebudou ani zrcadlovky, které výrobce označil jako poloprofesionální nebo neprofesionální, kamery nebo nahrávací zařízení. Výjimka může být udělena pouze předem akreditovaným novinářům a fotografům, kteří získají předchozí souhlas pořadatele či účinkujících. Na vydání tohoto souhlas není jakýkoliv nárok.

Povolený kompakt


Zakázaná zrcadlovka

 

Zákazy a omezení

Kontrolu vstupenek a zajištění bezpečného průběhu festivalu má na starosti pořadatelem najatá bezpečnostní agentura.

Tato agentura má mimo jiné právo provést u vstupu kontrolu zákazu vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů mezi které patří:
skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery (zahrnuje formát XD Cam, Dv, Dv Cam, BetaCam, Super VHS, Super 8…) a fotoaparáty - zrdcadlovky (více v odstavci PRO FOTOGRAFY).

Agentura má rovněž právo vyvést z festivalového areálu bez náhrady osoby, které jsou agresivní, vyvolávají konflikty, vyměšují mimo určená místa, jiným výrazným způsobem budí veřejné pohoršení, nerespektují konec provozní doby areálu a pokyny pořadatele či agentury v případě výjimečných událostí, nebo hrubým způsobem porušují další zákazy a omezení platná ve festivalovém areálu.

Do areálu je zakázáno vnášet jakékoli nápoje (vč. nealkoholických) a jídlo. V areálu je dostatek stánků s občerstvením. (Výjimky jsou popsány v odstavci JÍDLO A PITÍ

Fotografovat je povoleno výhradně předem akreditovaným fotografům. Amatérské fotografování návštěvníků je povoleno, s výjimkou přímého fotografování vystoupení jednotlivých účinkujících (více v odstavci PRO FOTOGRAFY).

Jakékoliv natáčení hudebních vystoupení je přísně zakázáno s výjimkou akreditovaných filmových a televizních štábů.

Stanování je povoleno na předem určeném místě mimo festivalový areál, pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty (stany, batohy…).

Parkování automobilů je povolené výhradně na určené odstavné ploše, tato plocha není hlídaná. Pořadatel neručí za jakékoliv odložené předměty.

Do areálu je ZAKÁZÁN VSTUP VEŠKERÝCH PSŮ a dalších domácích zvířat.